İş Etiği Kuralları

Müşterilere Karşı Sorumluluk:

• Sürekli geliştirme ve araştırma ile müşterilerimize işlevsel, ergonomik, insan sağlığına duyarlı, çalışanların verimini artıran, çevreci ürünler geliştirmek ve müşterilerin kalite, güvenlik ve çevreye duyarlılık konularındaki beklentilerini karşılayacak ürün, servis ve çözümler sunmak.

• Müşterilerimizle ve bayilerimizle olan tüm ilişkilerimizde şeffaflık, dürüstlük ve içtenliği ilke edinmek.

• Ürün ve hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunmak.

• Müşterilerimize saygı, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşmak.


Tedarikçilere Karşı Sorumluluk:

• Tedarikçilerimize adil ve saygılı davranmak

• Tedarikçilerimize karşı tüm yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli hassasiyet ve özeni göstermek.

• İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklığımızın gizli belgelerini özenle korumak.

Şirkete Karşı Sorumluluk:

• Şirket yatırımlarını korumak, sürekli ve artan geri dönüşüm için çalışmak.

• Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket etmek.

• Şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetmek.

Sosyal Sorumluluk

• Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda kanun ve yönetmeliklere uygun hareket ederek, işimizi toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olarak yönetmek, dünyaca kabul edilen insan haklarına saygı göstermek ve korunmasına destek vermek.

• Sürekli gelişime katkı sağlayarak, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olmak. Bu bağlamda eğitim, sağlık ve çevre konularında projeler geliştirmek, uygulamak ya da var olan projeleri desteklemek.