Kalite Belgelerimiz

Binaların Enerji Performansı Yönetmeliği, yeni ve mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almasını zorunlu kılmaktadır. Binalarda enerji ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi bu yönetmeliğin en önemli amaçlarındandır. Yönetmelik incelendiğinde daha iyi bir bina enerji sınıfına sahip olabilmek  için yapılması gerekenin iyi bir yalıtım olduğunu görüyoruz. İyi bir yalıtımın sağlanabilmesi için de ısıl değerleri ve yapısal özellikleri ile kendini kanıtlamış Mantosür en büyük yardımcınızdır.

Bu Belge;
• Binalarda konfor şartlarının oluşturulması için gerekli olan minimum enerji ihtiyacını
• Konfor koşullarında binanın ne kadar enerji tüketeceğine dair sınıflandırmayı
• Enerji tüketiminin hangi oranda yenilenebilir enerji kayanaklarından sağlandığını
• Bina içinde kullanılan cihazların işletilmesinde çevreye ne kadar CO2 - sera gazı salımı yapıldığını,
• Binanın yalıtım özelliklerini
• Isıtma/soğutma, havalandırma ve sıhhi sıcak su sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri, A ile G sınıfı arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırarak gösterir.

Mantosürün Avantajları;
• Binalarda sağlamış olduğu enerji tasarrufu.
• Yapısının doğal ve çevreci olması
• Üretimi ve kullanımı sürecinde hiçbir sera gazı salımında bulunmaması.
• Uzun ömürlü olması gibi en önemli özelliklerinden dolayı daha iyi bir bina enerji sınıfına sahip olabilmek için en uygun seçimdir.