Müşteri Memnuniyet Politikamız

Müşteri şikayet ve taleplerini; açık, adil, şeffaf ve hızlı bir şekilde çözmeyi taahhüt eder. En önemli hedefimiz; her şikayeti bir teşekküre dönüştürecek %100 müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürdürmektir.

Bu prensipler ışığında;

  • Müşterilerimizden gelen şikayetlerin çözümü aşamasında tüm bilgiler gizlilik prensibi dahilinde korunarak en kısa zamanda değerlendirilmekte , çözülmekte ve 24 saat içerisinde geri bildirimi yapılmaktadır.
  • Müşteri şikayetlerinin çözüm sürecinde ve diğer tüm süreçlerde müşteri odaklılık, bilgiye ulaşım ve objektif yaklaşım ana prensiplerimizdendir.
  • Şikayet analizleri ve müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler sonucunda ürün ve hizmetlerimiz sürekli iyileştirilmekte ve proaktif yaklaşımla tekrarlanmadan önlem alınmaktadır.
  • Müşteri odaklı yaklaşım ile zararlarının telafi edilme süreci şeffaf ve adil olarak yürütülmekte ve %100 müşteri memnuniyeti hedeflenmektedir.
  • Kurum içi ve kurum dışı tüm müşterilerimize yapılan bilinçlendirme seminerleri ile uygulamaya yönelik oluşabilecek hatalar azaltılmakta ve ürünlerin doğru kullanımına katkı sa ğlanmaktadır.
  • Politikalarımızı oluştururken ve yürütürken ; müşteri şikayetlerini ele alma yönetim sistemleri şartları dahilinde belirtilen ve yürürlükte olan kanun, mevzuat ve bizi bağlayan diğer tüm şartlara uyulması tarafımızdan taahhüt edilmektedir.