Enerji Kimlik Belgesi ve Mantosür

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, yeni ve mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almasını zorunlu kılmaktadır.

Bu belge;

  • Binalarda konfor şartlarının oluşturulması için gerekli olan minimum enerji ihtiyacını,
  • Konfor koşullarında binanın ne kadar enerji tüketeceğine dair sınıflandırmayı,
  • Enerji tüketiminin hangi oranda yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını,
  • Bina içinde kullanılan cihazların işletilmesinde çevreye ne kadar CO²- sera gazı salımı yapıldığını,
  • Binanın yalıtım özelliklerini,
  • Isıtma/soğutma, havalandırma ve sıhhi sıcak su sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri, A ile G sınıfı arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırarak gösterir.

Binalarda enerji ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi bu yönetmeliğin en önemli amaçlarındandır. Yönetmelik incelendiğinde daha iyi bir bina enerji sınıfına sahip olabilmek için yapılması gerekenin iyi bir yalıtım olduğunu görüyoruz.

İyi bir yalıtımın sağlanabilmesi için de ısıl değerleri ve yapısal özellikleri ile kendini kanıtlamış MANTOSÜR en büyük yardımcımız olacaktır.